سروزیر دهلی، نخست وزیر هند را 'بیمار روانی' خواند

حق نشر عکس AFP

آرویند کجریوال، سروزیر دهلی، پایتخت هند ادعا کرده است که مأموران سازمان تحقیقات فدرال این کشور به دفتر او یورش برده‌اند.

او نارندرا مودی، نخست وزیر هند را به دست داشتن در این "حمله" متهم کرده و او را "ترسو و بیمار روانی" خوانده است.

او افزوده است: "وقتی مودی نتوانست از راه سیاسی مرا حریف شود، به این پستی متوسل شد".

مقامات سازمان مرکزی تحقیقات هند این ادعا را رد کرده اند.

سخنگوی سازمان مرکزی تحقیقات هند به بی بی سی هندی گفت: "این حمله به دفتر آروین کجریوال نبود، بلکه هدف راجندر کومار، دبیر دفتر سروزیر بوده است."

اما آقای کجریوال سازمان مرکزی تحقیقات را به "دروغ گویی" متهم کرده است.

آرون جیتلی، وزیر دارایی هند به مجلس علیای پارلمان گفت که "یورش هیچ ربطی به آقای کجریوال ندارد".

ونکاجا نایدو، وزیر امور پارلمانی هم گفته است که سرزنش نخست وزیر برای آقای کجریوار تبدیل به عادت شده است.

دولت محلی آقای کجریوال از زمان رسیدن به قدرت در انتخابات ماه فوریه با دولت فدرال در حال کشمکش است.

بر خلاف بسیاری از مناطق هند، دولت محلی تحت رهبری حزب "عام آدمی" در دهلی از قدرت مطلق در اداره امور برخوردار نیست. کنترل نیروی پلیس، زمین و نظم و قانون از مسئولیت های دولت فدرال است که توسط حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند) کنترل می شود.

حزب "عام آدمی" همواره برای خودمختاری بیشتر برای دولت محلی مبارزه کرده است و دوران حاکمیت آن با رویا رویی با دولت فدرال همراه بوده است.

مطالب مرتبط