پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزدهای جمهوری خواهان درباره امنیت آمریکا چطور فکر می‌کنند؟

آخرین مناظره داوطلبان حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۵ میلادی دیشب انجام شد. تمرکز سوال ها بر امنیت ملی آمریکا بود و داوطلبان سعی می کردند موضع خود با بعضی از اظهارت جنجالی نامزد پیشتاز، دونالد ترامپ، مشخص کنند. چگونگی مقابله با داعش و ایستادن جلوی روسیه از مسائل دیگری بود که در این مناظره مطرح شد. گزارشی داریم از سام فرزانه.