پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای قانون محدودیت سفر بدون ویزا به آمریکا

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا جمعه شب لایحه بودجه آمریکا را امضا کرد. لایحه ای که بندی از آن برای مسافران راهی ایران، و یا ایرانیانی که قصد سفر به آمریکا داشته باشند، محدودیت هایی ایجاد می کند و در داخل ایران با مخالفتهای زیادی روبرو شده. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه ای خطاب به همتای ایرانی اش، قول داده که این قانون در عمل مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نکند.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.