پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای دولتی در حال پیشروی در رمادی هستند

مقام های عراقی می گویند برای پس گیری رمادی حمله گسترده ای را در مرکز این شهر آغاز کرده اند. نخستین گزارش ها از چگونگی پیشرفت جنگ حاکیست که نیروها با مقاومت سختی از سوری نیروهای داعش روبرو نشده اند. رمادی مرکز استان انبار از حدود هفت ماه پیش در دست گروه موسوم به دولت اسلامی است. آمادگی برای باز پس گیری رمادی از ماه گذشته آغاز شد و نیروهای دولتی از چند نقطه در حال پیشروی و پاکسازی منطقه هستند.

کسری ناجی گزارش می دهد.