هواپیمایی هند در پروازهای داخلی به مسافران غذای گیاهی می‌دهد

هواپیمایی ملی هند گفته است از این پس در پروازهای داخلی کوتاه مدت خود به مسافران بخش اکونومی غذای غیرگیاهی نخواهد داد.

قرار است از اول ژانویه ۲۰۱۶ در پروازهای یک ساعته تا یک ساعت و نیمه تنها غذاهای گیاهی به مسافران داده شود.

در حال حاضر ساندویچ گیاهی و غیر گیاهی و کیک به مسافران این پروازها داده می‌شود اما از ابتدای سال بعد، تنها غذای داغ گیاهی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

همچنین چای و قهوه هم از منوی ناهار و شام این پروازها حذف شده است.

بسیاری از پیروان آیین هندو، از جمله نارندرا مودی نخست وزیر، گیاهخوار هستند.

در ماه‌های اخیر چندین بار اعتراض هندوهای افراطی به مصرف گوشت، مخصوصا توسط مسلمانان، به خشونت کشیده شده است.