انتشار عمومی آرشیوهای مربوط به همکاران نازی‌ها در فرانسه

حق نشر عکس

دولت فرانسه امروز آرشیوهای پلیس و وزارتخانه های "دولت ویشی" به ریاست فیلیپ پتن را از طبقه بندی خارج می کند. دولت ویشی در طول جنگ جهانی دوم در بخشی از فرانسه بر سر کار بود و با اشغالگران آلمانی این کشور همکاری می کرد.

با از طبقه بندی خارج شدن اسناد محرمانه دولت مارشال پتن، دوشنبه ۲۸ دسامبر (۷ دی) بیش از ۲۰۰ هزار سند وزارتخانه های کشور، امور خارجه و دادگستری و نیز پلیس، مربوط به سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴، منتشر می‌شود.

بعد از شکست ارتش فرانسه از آلمان در سال ۱۹۴۰، نیمه شمالی این کشور، شامل پاریس پایتخت، تحت اشغال نظامی ارتش هیتلر قرار گرفت ولی در نیمه جنوبی این کشور، یک دولت متمایل به نازی ها بر سر کار آمد و به همکاری موثر با نازی ها در مبارزه با کمونیست ها، یهودیان، متفقین و ارتش فرانسه آزاد به رهبری شارل دوگل پرداخت.

دولت ویشی در زمان مسئولیت خود، به انتقال اجباری بیش از ۷۶ هزار یهودی، از جمله کودکان، به اردوگاه های آلمانی کمک کرد که اغلب آنها در همین اردوگاه ها کشته شدند.

ژاک شیراک، رئیس جمهور وقت فرانسه در سال ۱۹۹۵ رسما مسئولیت "کشور فرانسه" را در انتقال اجباری یهودیان به اردوگاه ها به رسمیت شناخت.

لوسین گویو، عضو سابق مقاومت فرانسه، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که دولت فیلیپ پتن، به ویژه در ارتباط با انتقال اجباری یهودیان غیرفرانسوی و از جمله کودکان به اردوگاه‌های مرگ، "به مراتب بیش از انتظارات آلمانی ها" با آنها همکاری کرده بود.

در میان اسنادی که امروز از طبقه بندی محرمانه خارج می شود، علاوه بر اسناد دولت ویشی، اسناد مربوط به دولت موقت فرانسه در دوران پس از اشغال آلمانی ها نیز وجود دارد.

این دولت، پس از پایان اشغال فرانسه در سال ۱۹۴۴، به مدت دو سال بر سر کار بود.

بخشی از اسناد این دوره، مربوط به تحقیقات دولت موقت در زمینه جنایت های جنگی انجام شده از سوی دست اندرکاران دولت ویشی است.