پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض شیعیان جهان به اعدام شیخ نمر

اعتراض هم در خاورمیانه و هم در بخش های دیگری از جهان بخش هایی از شیعیان به خیابانها آمدند تا به اعدام شیخ نمر اعتراض کنند. به جز کشمیر، این تظاهرات در دیپر نقاط بدون خشونت برگزار شد. هرچند حمله تندروها در ایران به سفارت عربستان برای مدتی روند اعتراض ها را تغییر داد اما شیعیان منطقه کوشیدند فشار بر عربستان را بر سر اعدام شیخ نمر حفظ کنند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد