اسرائیل مناطق مرزی لبنان را گلوله باران کرد

حق نشر عکس AFP

ارتش اسرائیل مناطقی از خاک لبنان را در مجاورت مرز دو کشور گلوله باران کرده است.

اسرائیل می گوید که این گلوله باران در پاسخ به انفجاری بوده که گشتی های اسرائیلی در مناطق مرزی را هدف قرار داد.

گفته شده که اعضای جنبش حزب الله لبنان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته اند.

رسانه های لبنانی گزارش داده اند که گلوله باران روستای وزانی از سوی اسرائیل خسارات و مجروحانی به جا گذاشته است.

کناره گیری معترضانه

همزمان ماکریم ویبیسونو، بازرس بلندپایه حقوق بشر سازمان ملل متحد از سمت خود کناره گیری کرده و گفته که اسرائیل اجازه هیچ گونه دسترسی به سرزمین های فلسطینی را به او نداده است.

آقای ویبیسونو که به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می داد، گفت که دولت اسرائیل در هر قدم جلوی پای او مانعی تراشید.

او گفت که به این ترتیب قادر به حمایت از فلسطینیانی نبوده است که تحت اشغال اسرائیل قربانی نقض حقوق بشر بوده اند.

مقامات اسرائیلی در پاسخ گفته اند که تحقیقات آقای ویبیسونو توأم با جانبداری و علیه آنها بوده است.