پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان در سیاست پذیرش مهاجران تغییراتی اعمال می کند

آلمان بعد از ماه ها سیاست درهای باز بروی مهاجران و پناهجویان تصمیم گرفته موضعی سخت علیه آنهایی که قانون شکنی می کنند بگیرد. صدراعظم آلمان می گوید راه را برای اخراج پناهجویان خلافکار هموار خواهد کرد. جرقه این تصمیم در شب سال نوی میلادی زده شد وقتی مردان عمدتا عرب تبار و آفریقایی ده ها زن را اذیت جنسی کردند.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.