پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمار بیشتری از پناهجویان وارد اروپا می‌شوند

در حالی که آلمان با مشکلات ناشی از ورود پناهجویان دست و پنجه نرم می کند، شمار بیشتری در حال ورود به اروپا هستند. تنها در هفته گذشته بیست هزار نفر به اروپا وارد شده اند. دیمین گراماتیکاس خبرنگار بی بی سی دو روز را در مرز صربستان و کرواسی گذارند و این گزارش را تهیه کرده است.