پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیانیه تند کشورهای عرب خلیج فارس علیه ایران

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ایران تاختند و و تهران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عضو متهم کردند. اما بیانیه آنها اگرچه لحنی تند داشت، فراتر نرفت. وزرای خارجه شش کشور عضو گردهم آمده بودند در واکنش به قطع روابط بین تهران و ریاض بعد از اینکه به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله شد. در همین حال، وزیر خارجه ایران در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل گفت بارها به عربستان پیام داده که آماده گفتگوست و ریاض باید بین به گفته او ترویج نفرت فرقه ای و حُسن همجواری یکی را انتخاب کند.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.