اعتراض هزاران نفر در هنگ‌کنگ به ناپدید شدن پنج کتاب‌فروش

حق نشر عکس Getty

هزاران نفر در هنگ‌کنگ در اعتراض به ناپدید شدن پنج کتاب‌فروش تظاهرات کردند. این افراد در مغازه‌هایی کار می‌کردند که به فروختن کتاب‌هایی با موضوعات انتقادی نسبت به دولت چین شهرت داشتند.

گفته می‌شود که تمامی افراد به دنبال هراس چین از گسترش اعتراض‌ها در این کشور نگهداری می‌شوند.

هنگ کنگ به دنبال جدایی از بریتانیا و پیوستن به چین، طبق قانون "یک کشور، دو نظام" تا حد زیادی در اداره امور خود مختار است.

سخنگوی دولت هنگ‌کنگ گفته است که دولت به طور "موشکافانه‌ای" مشغول تحقیق در مورد این موضوع است.

دولتمردان هنگ‌کنگی می‌گویند که در انتظار پاسخ مسئولان چینی هستند، ولی این هم نتوانسته موجب کاهش نگرانی جامعه شود. معترضان در هنگ‌کنگ با تظاهرات مقابل نمایندگی چین، شعار "نه به آدم‌ربایی سیاسی" سر دادند.

آلبرت چان از حزب دموکراسی‌خواه "قدرت مردم" در این رابطه به بی‌بی‌سی گفت: "این اولین بار است که چنین تخلفی از قانون هنگ‌کنگ انجام می‌شود. تخلفی واضح از قانون یک کشور، دو نظام که به این آشکاری انجام می‌شود. برای همین است که افراد زیادی به خیابان آمده‌اند."

حق نشر عکس Getty
Image caption این مرد ماسک لی بو، آخرین فردی که ناپدید شده، را به چهره زده است

لی بو، آخرین نفر در میان این افراد است که ناپدید شده. او آخرین بار، اواخر سال میلادی گذشته در هنگ‌کنگ دیده شد. سیاستمداران دموکراسی‌خواه معتقدند که این افراد به چین برده شده‌اند. آقای لی پیش‌تر نسبت به ناپدید شدن چهار نفر از همکارانش در اکتبر گذشته که در کتاب‌فروشی "کازوی بی" کار می‌کردند، هشدار داده بود.

یکی از این افراد گوی مینهای، ناشری بود که آخرین‌بار در تایلند دیده شد، سه نفر دیگر آخرین‌بار در چین دیده شده‌اند. دولت چین هنوز در مورد پرونده آقای لی نظر رسمی نداده است.

آقای لی گذرنامه بریتانیایی دارد و مسئولان بریتانیا نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت او اعلام کرده‌اند.

حق نشر عکس AFP
Image caption این مرد خودش را در طنابی پیچیده که بالای آن کلمه "آدم‌ربایی" به چشم می‌خورد

هنگ‌کنگ شهری جزیره ای در چین است که تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود.

هنگ‌کنگ از دهه ۱۸۴۰ تحت حاکمیت بریتانیا بود اما در سال ۱۸۹۸، دولت‌های بریتانیا و چین معاهده‌ای را امضا کردند که براساس آن، هنگ‌کنگ به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار بریتانیا قرار گرفت.

بریتانیا در سال ۱۹۹۷، هنگ‌کنگ را با فرمول "یک کشور، دو نظام" به چین برگرداند.

بر این اساس، مردم هنگ‌کنگ از آزادی بیان و حق اعتراض برخوردارند، حقوقی که مردم سرزمین اصلی چین از آن محرومند.