پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سه سال بعد از ترور سه فعال زن کرد در پاریس

سه سال پیش سه تن از فعالان زن کرد در پاریس ترور شدند اما هنوز کسی در این ارتباط محاکمه نشده . فعالان کرد دولت فرانسه را به کم کاری در پیگیری این پرونده متهم می کنند. وکیل پرونده قتلها هم می گوید آمران و طراحان این قتلها در خارج از مرزهای فرانسه هستند.

ژیار گل گزارش می دهد.