پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح تاسیس یک کشور جدید به نام لیبرلند؛ ماجرا چیست؟

هر سال هزاران نفر از مردم جهان به دلایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی مهاجرت می کنند. به امید زندگی بهتر در کشوری جدید. اما یک گروه، پا را یک قدم فراتر گذاشته و می خواهد برای فرار از آنچه محدودیت های روزافزون دولت ها می خواند، کشوری تازه تاسیس کند! اسم کشور را هم گذاشته اند لیبرلند، یا آزادستان!

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.