نهنگ های خلبان در ساحل هند به گل نشستند

حق نشر عکس M BALAMURUGAN

تعدادی نهنگ در ماسه‌های ساحلی ایالت تامیل نادو در هند گرفتار شده‌اند.

مقامات هند می‌گویند حدود ۷۳ نهنگ از نوع نهنگ خلبان در سواحل این کشور به گل نشسته بودند و اگرچه حدود ۳۶ نهنگ به دریا بازگردانده شدند و نجات یافتند، اما ۲۸ نهنگ مجدد به ساحل برگشتند و در روز چهارشنبه مردند.

آخرین باری که چنین رویدادی در این منطقه به وقوع پیوست در سال ١٩٧٣ بود که ۱۴۷ نهنگ که به ساحل آمده بودند، جان باختند.

گزارشگر بی‌بی‌سی گفته است که ماهیگیران محلی با کمک نیروهای دولتی تلاش کردند با استفاده از قایق این نهنگ ها را به دریا بازگردانند، اما این حیوانات مجدد به ساحل بر گشتند.

به گل نشستن نهنگ ها یک پدیده شناخته شده است. وقتی نهنگ ها اقدام به خودکشی دسته جمعی می‌کنند، هر بار که دریا بازگردانده شوند به ساحل بر می گردند.

دکتر کورمان ساتاسویم متخصص نهنگ ها می‌گوید: "نهنگ‌های خلبان حیواناتی بسیار اجتماعی هستند و به طور گروهی زندگی می‌کنند. این حیوانات وقتی به گل می نشینند، وضعیت نامناسبی دارند و نمی‌خواهند به دریا بازگردند، و در این حالت می‌میرند."

مقامات هند می‌گویند نهنگ‌های مرده در ساحل بند توتیکورن دفن می‌شوند.