جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان فرانسه سه برابر شد

حق نشر عکس AFP

جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان فرانسه در سال گذشته سه برابر شده است.

برنارد کازنوو، وزیر کشور فرانسه گفته است طی سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ حمله به مسلمانان صورت گرفته است.

بیش از نیمی از این حملات پس از حمله پیکارجویان اسلامگرا به مجله شارلی ابدو در پاریس روی داده است.

به دنبال حملات تروریستی اخیر هم فرانسه شاهد موجی از احساسات ضد اسلامی است.

حملات یهودستیزانه در فرانسه اندکی کاهش یافته اما هنوز با هشتصد مورد حمله در سال گذشته، دو برابر میزان حمله به مسلمانان است.

وزیر کشور فرانسه همچنین گفته است نزدیک به ۸۰۰ مورد حمله به کلیساهای مسیحیان و قبرستان‌های آنها هم گزارش شده است.

مطالب مرتبط