صدها کودک بریتانیایی زیر ده سال تحت پوشش برنامه مبارزه با بنیادگرایی قرار گرفته‌اند

حق نشر عکس Getty

بی‌بی‌سی دریافته است که ۴۱۵ کودک ده ساله و زیر ده ساله در چهار سال گذشته تحت پوشش برنامه مبارزه با بنیادگرایی در انگلستان و ولز قرار گرفته‌اند.

بی‌بی‌سی به آمار شورای ملی روسای پلیس دست یافته که مطابق آن ۱۴۲۴ کودک ۱۱ تا ۱۵ ساله هم تحت پوشش این برنامه قرار گرفته‌اند.

این برنامه پس از بمب‌گذاری‌های هفتم ژوئیه لندن راه‌اندازی شده و هدف آن دور کردن مردم از افراط‌گرایی بوده است.

دولت بریتانیا می‌گوید این برنامه در اهداف خود موفق بوده است.

در حد فاصل ژانویه ۲۰۱۲ تا دسامبر ۲۰۱۵، ۱۸۳۹ کودک ۱۵ ساله و زیر ۱۵ ساله به دلیل نگرانی‌ها از گرایش آنها به افراط‌گرایی به برنامه مبارزه با بنیادگرایی معرفی شده‌اند.

آمار نشان می‌دهد که تعداد افرادی که به این برنامه‌ها فرستاده می‌شوند، هر ساله رو به افزایش است.

دولت بریتانیا همچنین افرادی را که ممکن است جذب افراط‌گرایی دست راستی شوند، به این برنامه می‌فرستد.