کشف 'قتل عام' باستانی در کنیا

باستان شناسان می‌گویند آنها اولین شواهد از جنگ انسان در یک سایت تاریخی در شمال کنیا در پروژه ناتاروک را کشف کردند.

اسکلت‌های باقی مانده از ۲۷ انسان مربوط به ۱۰ هزار سال پیش نشان می‌دهد که آنها به شکل خشونت آمیزی کشته شدند.

آنها به جای اینکه به خاک سپرده شوند، رها شده‌اند تا بمیرند.

بسیاری از کارشناسان استدلال کردند که درگیری و جنگ از زمانی بین انسانها روی داد که آنها به یک جا نشینی روی آوردند.

این افراد، پیش از یک جا نشینی از گروه‌های کوچنده‌ای بودند که خوراک و زندگی خود را از طریق شکار تامین می‌کردند.

باستان شناسان در کاوش‌های خود به این نتیجه رسیدند که قربانیان کشف شده همگی در یک اتفاق مورد حمله با چماق یا چاقو قرار گرفته‌اند.

این باور وجود دارد که این گروه مورد حمله یک گروه شکارچی مسلح به چماق و نیزه‌های تیز قرار گرفته باشد.

مارتا میرازون لهر، سرپرست هیات تحقیقت ناتاروک می‌گوید: "این قتل عام می‌تواند، نشانی از تلاش برای یافتن منابغ غذایی باشد، که با تغییر وضعیت زندگی افراد در آن زمان از کوچ به یک جا نشینی، این حملات خشونت آمیز بخشی از زندگی شد."