پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویای واژگون شده، در آبهای ترکیه و یونان

تلاش پناهجویان برای رسیدن به سواحل اروپا همچنان فاجعه می آفریند. دو قایق دیگر بین آبهای ترکیه و یونان واژگون شده اند. بیش از ۴۰ نفر جانشان را از دست داده اند، نیمی از آنها کودک. در همین حال، فرانسه می گوید اروپا از عهده مدیریت موج پناهجویان برنمیاید. مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در گفتگو با بی بی سی گفته آنها نمیتوانند به همه پناهجویان خوش آمد بگویند چون این تعداد بالای مهاجر موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می کند.

مجید افشار گزارش می دهد.