پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایجاد مرکز "ضدتروریستی" در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا سه ماه بعد از حملات پاریس برای هماهنگ کردن همکاری های کشورهای عضو در مقابله با تروریسم یک مرکز ضدتروریستی ایجاد کرده. ایجاد این مرکز یکی از خواسته‌های فرانسه در پی حملاتی بود که در آن صد و سی نفر کشته شدند. در همین حال، داعش ویدئویی منتشر کرده که نشان می‌دهد مهاجمانی که در حمله پاریس کشته شدند، از قبل با داعش همکاری نزدیک داشتند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.