پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ: در اعتراض به جانبداری مجری فاکس نیوز در مناظره شرکت نمی‌کنم

دونالد ترامپ، نامزد جنجالی حزب جمهوریخواه در آمریکا، جنجالی تازه آفریده. آقای ترامپ گفته در مناظره انتخاباتی امشب در شبکه فاکس نیوز شرکت نخواهد کرد. آقای ترامپ گفته در اعتراض به حضور مگان کلیف یکی از مجری های شبکه فاکس در مناظره امشب، از شرکت در آن انصراف داده. آقای ترامپ می گوید، این مجری فاکس نیوز، در مناظره قبلی بی طرفی را در مقابل او رعایت نکرده.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.