پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تنش بین مسکو و آنکارا

وزارت خارجه ترکیه می‌گوید سفیر روسیه را در اعتراض به نقض حریم هوایی ترکیه احضار کرده است. به گفته آنکارا، یک جنگنده روس به حریم هوایی اش تجاوز کرده. ناتو هم از روسیه خواسته به حریم هوایی ترکیه احترام بگذارد و به تنشها دامن نزند. حدود سه ماه پیش، ترکیه یکی از بمب افکنهای روسیه را ساقط کرد، آنکارا می گفت این بمب افکن وارد حریم هوایی اش شده بود، اتهامی که روسیه رد کرد. از آن پس رابطه دو کشور دچار دست انداز شد.

ژیار گل گزارش می دهد.