پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهاد رفراندوم برای استقلال کردستان عراق

همین حالا هم بعضی معتقدند کردستان عراق کشوری است مستقل اما رسما اعلام نکرده. دولتی که تصمیماتش را خودش می‌گیرد، نفتش را می‌فروشد و پیشمرگه هایش با کمک آمریکایی‌ها بسیاری از مناطق را از داعش پاک کردند. احتمالا به همین دلایل، مسعود بارزانی می‌خواهد استقلال اقلیم به همه پرسی گذاشته شود. در یکصدمین سالگرد توافق سایکس-پیکو، که سرزمینهای باقیمانده از عثمانیها را بین قدرتهای وقت تقسیم و کشورهای تازه تاسیس کرد، آقای بارزانی می‌گوید زمان این توافق به سر رسیده. بیشتر دراینباره صحبت می‌کنیم.

فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.