آلبوم عکس: پیست اسکی سفید دره در تاجیکستان

طبق گزارش اخیر سازمان جهانی گردشگری، تاجیکستان در میان ۱۷ کشور با سریع ترین آهنگ رشد گردشگری در جهان پس از پاراگوئه رتبه دوم را دارد. پارسال شمار گردشگران در این کشور تقریبا دو برابر افزایش یافته و به بیش از ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. پیست اسکی "سفید دره"، در حدود ۶۰ کیلومتری شمال شهر دوشنبه، تنها محل اسکی در این کشور است که ۴۰ سال پیش ساخته شده و اخیرا با هزینه بیش از دو میلیون دلار بازسازی شده است: