پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوچ فرماندهان داعش از عراق و سوریه به لیبی

یکی از مقام های اطلاعاتی ارشد لیبی به بی بی سی گفته است که چندین فرمانده ارشد داعش از عراق و سوریه به این کشور آمده اند. او همین طور گفته از افزایش تعداد پیکارجویان خارجی در سرت گفته . گابریل گیت هاوس خبرنگار بی بی سی، از شهر ساحلی مصراته در شمال لیبی گزارش می دهد.