پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسجد رفتن اوباما انتقاد ترامپ را برانگیخت

دانلد ترامپ به باراک اوباما تاخته که چرا از یک مسجد بازدید کرده. داوطلب نامزدی حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش از این هم گفته بود ورود مسلمانان به آمریکا باید متوقف شود. اشاره او به سفر چهارشنبه آقای اوباما به بالتیمور و دیدار از یک مسجد بود.

باربارا پلت گزارش می دهد.