پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده ۱۰ میلیارد دلار کمک به آوارگان سوری در نشست لندن

در لندن، کشورهای جهان وعده ۱۰ میلیارد دلار کمک به آوارگان سوری داده اند. رکوردی تازه در جمع آوری کمک به مردم سوریه در یک روز. با وجود این، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته پول تنها جواب مشکل نیست و بدون راه حل سیاسی، سال آینده باید به دنبال کمک های بیشتر بود. محمد جواد ظریف هم در این نشست بود و ضمن حمایت از مذاکره بین دولت و مخالفان گفت آتش بس در سوریه نباید گروه هایی را که او تروریست خواند شامل شود.

ژیار گل گزارش می دهد.