پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنی سندرز دموکرات و دونالد ترامپ جمهوریخواه در انتخابات مقدماتی نیوهمشایر رای آوردند

با پایان راى گیرى در انتخابات مقدماتى نیوهمشایر امریکا دو نامزد از منتهاى دو طیف سیاسى آمریکا پیروز شدند. برنى سندرز، سناتور سوسیال دموکرات در انتخابات حزب دموکرات پیروز شد و دونالد ترامپ، میلیارد جنجالى از نیویورک، در انتخابات حزب جمهورى خواه پیروز شد. مهرنوش پورضیایى، خبرنگار ما در نیوهمشایر، می‌گوید که این تازه اول راهی دشوار است.