پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلودگی هوا قاتل خاموش

یافته های جدید یک موسسه تحقیقاتی در آمریکا نشان می دهد بیش از پنج میلیون نفر از مردم دنیا هر سال به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. عمده قربانیان در دو کشور پرجمعیت چین و هند هستند اما در کشورهایی مانند ایران هم مردم با مشکلات ناشی از آلودگی هوا غریبه نیستند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.