پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا جنگ نیابتی در سوریه به جنگ مستقیم تبدیل می شود؟

اتحاد ترکیه و عربستان سعودی برای حمله به مواضع داعش در خاک سوریه با واکنش ایران و روسیه همراه بوده. روسیه هشدار داده که این اقدام ترکیه و عربستان می تواند دامنه جنگ را گسترده تر کند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.