بوسنی و هرزگوین برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست کرد

حق نشر عکس Reuters

بوسنی و هرزگوین رسما درخواست خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا که در حال حاضر دارای ۲۸ عضو است، ارائه داد تا انسجام کشور و زدودن اختلاف‌های سیاسی و قومی را تسریع کند.

درخواست عضویت در اتحادیه اروپا مذاکراتی فشرده و سپس اجرای اصلاحاتی را به دنبال خواهد داشت. کرواسی، همسایه بوسنی و هرزگوین در ۲۰۱۳ به اتحادیه اروپا پیوست.

این اقدام دو دهه پس از فروپاشی یوگسلاوی که منجر به سه سال جنگ داخلی شد صورت می‌گیرد. برآورد می‌شود که در این جنگ ۱۰۰ هزار نفر کشته و نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور ناگزیر شدند محل زندگی خود را ترک کنند.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این اقدام را گامی به سوی انسجام اروپا تلقی کرد.

او به خبرنگاران گفت: "در شرایطی که اتحادیه اروپا از داخل زیر سوال است، اینکه کشورهای همسایه با چنین انرژی و اراده‌ای می‌خواهند به اروپا بپیوندند و به انطباق کشور، اقتصاد، جامعه‌، نهادها و نظامشان با معیارهای اروپایی علاقه‌مند هستند، در ما نیز در قبال شهروندی اروپا، مسئولیت ایجاد می‌کند."

وزیران خارجه اتحادیه اروپا و کشور بوسنی و هرزگوین در مارس سال ۲۰۱۵ توافقنامه ای را امضاء کردند که در نهایت راه را برای ارائه تقاضای عضویت از سوی بوسنی هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دراگان کوویچ، رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی همزمان با ارائه تقاضای عضویت کشورش در اتحادیه اروپا اعلام کرد که هنوز سال‌های "پرچالشی" در پیش روی این کشور قرار دارد.

او درخواست بوسنی برای عضویت در اروپا را به برت کوندرس، وزیر امور خارجه هلند ارائه داد. هلند اکنون ریاست دوره‌ای و شش ماهه اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای کوندرس خبر داده که اتحادیه اروپا از آنکه "بوسنی به مسیر اصلاحات بازگشته" خرسند است.