پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازی با آتش کسب و کاری رایج در کراچی پاکستان

رقص آتش یکی از خطرناک ترین کارهاست. با این حال، بعضی آن را انجام می دهند، برای سرگرم کردن مردم، و مهمتر از آن، کسب درآمد. ذولفقار حسین، که اهل کراچی پاکستان است، می گوید پولی که از آتش خواری نصیبش می شود به خطرش نمی ارزد.