سربازان بریتانیایی در جنگ جهانی اول، 'زمان ناچیزی در جبهه بودند'

حق نشر عکس Getty

دانشگاه لندن یک تحقیق تاریخی انجام داده که نشان می‌دهد در جنگ جهانی اول، سربازان بریتانیایی زمان بسیار کمتری از آنچه اغلب تصور می‌شود، در خط مقدم جنگ گذرانده‌اند.

۲۷ هزار محقق در انجام این پروژه دخیل بوده‌اند.

این محققین نتیجه گرفته‌اند که بیشتر سربازان بریتانیایی به جای آنکه تمام مدت در سنگر باشند، حدود نیمی از وقتشان را از خط مقدم جنگ دور بوده‌اند.

نتیجه تحقیق دانشگاه لندن نشان می‌دهد که از هر پنج روزی که این سربازان در خارج از بریتانیا بوده‌اند، یک روزش را در جنگ گذرانده‌اند.

اساس این تحقیق، خاطرات جنگی هزاران سرباز بریتانیایی بود که در شبکه اینترنت منتشر شده بود.

این محققان اطلاعات مربوط به اسامی محل‌های حضور سربازان و فعالیت‌های آنها را به آن اضافه کردند.