شرایط کار و زندگی برای خارجیان در چین آسان‌تر می‌شود

حق نشر عکس EPA

چین شرایط کار و زندگی برای خارجیان را آسان تر می‌کند.

بر اساس دستورالعمل های تازه ای که دولت صادر کرده، گروه های بیشتری از افراد خارجی می‌توانند به طور قانونی تقاضای اقامت دائمی در این کشور کنند و از حقوق مساوی با شهروندان چینی برخوردار شوند.

بر این اساس، محدودیت هایی که در حال حاضر در مورد دانشجویان خارجی متقاضی کار اعمال می شود نیز کم خواهد شد.

حدود ششصد هزار خارجی در چین زندگی می کنند که درصد کمی از آنها اقامت دائمی دارند. این نوع اقامت معمولا به عنوان پاداش فعالیت های قابل توجه اقتصادی، هنری یا علمی به خارجی‌ها داده می‌شود.

با کندتر شدن روند اقتصادی چین، این کشور خارجیانی را که قصد سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند، تشویق به مهاجرت می کند.