یک کمیسیون مستقل، طرف های درگیر در سوریه را به "جنایت علیه بشریت" متهم کرد

حق نشر عکس Reuters

یک گزارش تحقیق که با حمایت سازمان ملل تهیه شده، از از رواج "جنایت های جنگی" در سوریه حکایت دارد.

این گزارش، هم دولت سوریه و هم مخالفان مسلح را به ارتکاب "جنایت علیه بشریت" متهم کرده است.

کمیسیون مستقلی که گزارش را تهیه کرده، بیش از چهارصد مصاحبه با شاهدان و قربانیان جنایات جنگی انجام داده است.

طبق این گزارش، در جریان جنگ داخلی سوریه زیرساخت های غیرنظامی شامل بیمارستان ها، مدارس و منابع آب به طور گسترده تخریب شده است.

گزارش تاکید دارد که در نتیجه این جنگ، سوریه عملا به "ویرانه" تبدیل شده است.

سازمان ملل متحد و روسیه، مشترکا اعلام کرده اند که برای کاهش خسارت های انسانی، از روز شنبه ۲۷ فوریه (۸ اسفند) در این کشور آتش بس برقرار خواهد شد.

بیانیه صادر شده از سوی روسیه و سازمان ملل تاکید دارد که تمام طرف های درگیر در سوریه باید به این آتش بس پایبند باشند.

با این حال، آتش بس پیش بینی شده به معنی توقف جنگ با داعش و جبهه نصرت (وابسته به القاعده) نخواهد بود.