پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقامات چین نگران نفوذ معماری غربی

چین به خاطر ساختمان ها و آسمانخرایش هایش معروف است. ساختمانهایی بلند با اشکالی گاه عجیب و غریب. حالا ظاهرا صدای مقام ها درآمده و حزب حاکم کمونیست مقرراتی تازه تصویب کرده است، بر علیه طرح های معماری عجیب و غریب.

جان سادورث گزارش می دهد.