پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه روند تخریب ارودگاه پناهجویان در کاله

تخریب اردوگاه پناهجویان، موسوم به جنگل، در شهر کاله در شمال فرانسه برای دومین روز ادامه دارد. مسوولان می خواهند که پناهجویان را به اردوگاه دیگری در همان نزدیکی منتقل کنند. اما پناهجویان می خواهند به بریتانیا سفر کنند.

مهین شفائی گزارش می دهد.