پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز سرنوشت‌ساز انتخابات درون حزبی آمریکا

امروز سه شنبه بزرگ در آمریکاست. روزی که معمولا تکلیف انتخابات درون حزبی را تا حدود زیادی مشخص می کند. بویژه در حزب جمهوریخواه. حزبی که در آن دونالد ترامپ به نظر پیشتاز است و اگر در این روز هم برنده شود احتمال زیادی دارد که نامزد نهایی حزب جمهوریخواه شود. رای گیری در ۱۱ ایالت برگزار می شود.

هادی نیلی گزارش می دهد.