پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشار اتحادیه اروپا بر ترکیه برای جلوگیری از هجوم مهاجران

بیش از سی هزار پناهجو و مهاجر در یونان هستند و هزاران نفر از آنها هنوز پشت مرزهای مقدونیه گرفتارند. سازمان ملل هشدار داده که مرز یونان و مقدونیه در آستانه یک بحران انسانی است. دونالد توسک، رئیس شوری اتحادیه اروپا امروز با مقامهای ترک ملاقات میکند برای تشویق آنکارا به همکاری بیشتر.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.