پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داوود اوغلو در راه تهران

نخست وزیر ترکیه راهی تهران است. دو همسایه سر بحران سوریه اختلاف دارند و انتظار میرود این موضوع اصلی سفر احمد داوداوغلو باشد. درعین حال، دو پایتخت به افزایش روابط تجاری با هم نیاز دارند. ایران برای دوران بعد از تحریم آماده میشود و ترکیه به دنبال افزایش رشد اقتصادیش است.

خشایار جنیدی از استانبول گزارش می دهد