پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پزشکان بدون مرز: صدها کودک در اردوگاه های مهاجران به عفونت تنفسی دچار شده اند

به گفته سازمان پزشکان بدون مرز، صدها کودک در یکی از اردوگاه های مهاجران در مرز یونان و مقدونیه، به دلیل شرایط بد آب و هوایی و کمبود امکانات بهداشتی، به عفونت های تنفسی دچار شده اند.

کرستی یوهانسن گزارش می دهد.