پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غیبت آنگ سان سوچی از انتخابات ریاست جمهوری میانمار

در میانمار چهار ماه پس از پیروزی در انتخابات ، حزب لیگ ملی برای دمکراسی کاندیداهای خود را برای ریاست جمهوری معرفی کرده است. آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت نظامی میانمار در میان کاندیداها نیست . خیلی ها انتظار داشتند پیروزی حزب او و باز شدن فضای سیاسی میانمار چنین امکانی را به او بدهد اما به جای او یکی از نزدیک ترین هم حزبی های اش جز نامزدهای معرفی شده است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.