پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خالکوبی در هاوانا

خالکوبی در خیلی جاهای دنیا رایج است اما سالها در کوبا ملامت می شده است. اما حالا نگاه مردم عوض شده. البته فقط یک محل قانونی خالکوبی در کوبا وجود دارد. خبرنگار بی بی سی ویل گرانت به این مرکز خدمات خالکوبی در هاوانا رفته است.