داعش 'از دو منطقه' استان انبار عراق عقب‌نشینی کرده است

حق نشر عکس Reuters

گزارشها از عراق حاکی است که نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) اعضای این گروه را از دو منطقه در استان غربی انبار خارج کرده‌اند.

گفته می‌شود که این اقدام داعش بر اثر فشارها و عملیات نیروهای دولتی عراق صورت گرفته است.

به گفته یک منبع امنیتی درحالی که نیروهای ضدتروریستی عراق به پیشروی خود بسوی شهر "محمدی" ادامه می‌دهند، نیروهای داعش خانواده‌هایی را از شهر "هیت" که شهری بزرگتر در نزدیکی "محمدی" است، خارج می‌کنند.

همچنین گزارشهایی تایید نشده حاکی از آن است که شهر "رطبه" در این استان و در نزدیکی مرز با اردن به کنترل نیروهای دولتی درآمده است.

در همین رابطه گفته شده است که نیروهای داعش مردم را از این شهر به بیرون رانده‌اند.

"رطبه" بر سر جاده مهم و استراتژیک بغداد و امان قرار دارد.