پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روايتى از طرابلس لبنان ، هزار دلار، قيمت شروع يك جنگ

بحران سوريه شكافهاى سياسى را در لبنان عميقتر كرده، يك طرف مخالفان بشار اسد و طرف ديگر حامى دولت سوريه. اين اختلافها اما فقط در محدوده كشمكشهاى سياسى نماند و در بعضى مناطق به رويارويى دو طرف هم انجاميد. شهر طرابلس لبنان در پنج سال گذشته حداقل بيست بار شاهد درگيرى هاى مسلحانه طولانى مدت و شديد بين حاميان بشار اسد و خالفانش بوده كه دست كم ٢٠٠ كشته برجاى گذاشته. از هر دو طرف هم افرادى به سوريه براى جنگيدن رفته اند. در بين انها كه رو در روى هم قرارگرفته اند، كسانى هستند كه تا پيش از بحران و خويشاوندان نزديك هم بشمار مى رفتند. خبرنگارمان نفيسه كوهنورد پاى صحبت دو دوست نزديك از جبهه هاى مقابل هم نشسته.