پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظر مسلمانان روسیه در مورد حملات این کشور در سوریه چیست؟

همه نظرسنجی‌هایی که در روسیه انجام شده، نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از مردم، از حمله‌های هوایی روسیه در سوریه حمایت می‌کنند؛ حتی مسلمانان غالبا سنی‌مذهب این کشور. اما در پایتخت روسیه کم نیستند مسلمانانی هم که مخالف مداخله نظامی روسیه در سوریه‌اند. گزارش داریوش رجبیان را از مسکو ببینید.