اتهام علیه دو نفر در گرجستان در پی انتشار ویدیوی رابطه جنسی یک زن سیاستمدار

حق نشر عکس Science Photo Library

مقامات در گرجستان دو نفر را به ضبط تصاویر و تهیه غیرقانونی ویدیو متهم کرده‌اند.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که سیاستمداری از یک حزب طرفدار غرب در حالی که هفت ماه تا برگزاری انتخابات مانده، گرفتار یک رسوایی جنسی شده است.

کسانی که در ارتباط با انتشار این ویدیو بازداشت شده اند، اتهامات علیه خود را تکذیب کرده اند.

ویدیویی در یوتیوب منتشر شده که به نظر می رسد یک زن عضو یکی از احزاب مخالف دولت را در حال رابطه جنسی با مردی نشان می دهد که شوهر او نیست.

تهدیدهایی در مورد انتشار ویدیوهای مشابه در باره سیاستمدارن ائتلاف حاکم هم مطرح شده است.

گئورگی کویریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان گفته است که انتشار این ویدیو به منزله باج خواهی از کل کشور است.

انتشار ویدیوهایی که به طور مخفی ضبط شده با هدف بدنام کردن سیاستمداران در آستانه انتخابات در گرجستان پدیده ای تازه نیست.