پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سایه سنگین جنگ سوریه بر لبنان

در پنج سال گذشته شهرها و روستاهاى مرزى لبنان در مرز اين كشور با سوريه، از اثرات جنگ داخلى در كشور همسايه در امان نبوده اند. ابتدا خيل پناهجويان سورى كه خود را به اين نواحى رساندند و در آن ساكن شدند و بعد هم حمله هاى گاه و بيگاه گروههاى مسلح مخالف بشار اسد مانند جبهه نصرت به بعضى از اين روستاها. حالا هم در بخشى از اين مناطق در خاك سوريه در دست داعش است. اين وضعيت خواب را از چشم بسيارى از مرزنشينان لبنانى و به ويژه مسيحيان ساكن در اين منطقه ربوده است.

نفيسه كوهنورد گزارش می دهد.