پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در آمریکا؛ دانلد ترامپ و هیلاری کلینتون پیشتازند

در آمریکا، رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان سه نفره شده و دموکراتها همچنان دو نفره پیش میروند. دانلد ترامپ و هیلاری کلینتون پیشتازند گرچه تا کسب حدنصاب آرا برای نامزدی حزب، راه زیادی دارند. آقای ترامپ در موفقیتی غیرمنتظره آرای فلوریدا را بدست آورد، ایالتی که خانه مارک روبیو بود و آقای روبیو با این شکست چاره ای جز کنار کشیدن نداشت.

هادی نیلی گزارش می دهد.