پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل خوشبختی ملت‌ها را چطور می‌سنجد

خوشبختی نسبی است اما اگر بشود گفت کدام ملتهای جهان خوشبخت ترند، دانمارکی ها در صدر جدول خوشبختی قرار دارند. این ارزیابی بر اساس گزارش یک مرکز مطالعاتی وابسته با سازمان ملل منتشر شده است. سوریه در انتهای جدول است. این گزارش چگونه و با چه ملاکهایی تهیه شده است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.